Deprecated: Function split() is deprecated in /home/content/88/13968188/html/hodangbinhnghi.com/common/getArgs.php on line 3

Warning: trim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/content/88/13968188/html/hodangbinhnghi.com/common/getArgs.php on line 16

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/88/13968188/html/hodangbinhnghi.com/common/getArgs.php:3) in /home/content/88/13968188/html/hodangbinhnghi.com/index.php on line 10

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/88/13968188/html/hodangbinhnghi.com/common/getArgs.php:3) in /home/content/88/13968188/html/hodangbinhnghi.com/index.php on line 10
Đặng tộc - Bình Nghi
Gia phả họ Đặng


Khởi tổ
Đặng Đăng Thanh Vợ:
Nữ không rõ tên

Con: Đặng Đăng Lược ;
Đời Thứ 1
Đặng Đăng LượcVợ:
Hồ Thị Cân

Con: Đặng Thị Trước ; Đặng Thị Sau ; Đặng Thị Đội ; Đặng Đăng Khoa ; Đặng Thị Gia ; Đặng Đăng Sơn ; Đặng Thị Nhựt ; Đặng Thị Nguyệt ; Đặng Đăng Thái ;
Đời Thứ 2
Đặng Thị Trước Chồng: Võ Diên Kiều
Đặng Thị Sau Chồng: Tào Giáp
Đặng Thị Đội
Đặng Đăng KhoaVợ:
Đoàn Thị Nhã

Con: Đặng Đăng Nho ; Đặng Ngọc Châu ; Đặng Thị Phi ; Đặng Thị Thời ; Đặng Thị Hiệp ; Đặng Đăng Dụng ; Đặng Thị Bất ; Đặng Thị Diệt ; Đặng Đăng Hồ ; Đặng Đăng Yết ;
Đặng Thị Gia
Đặng Đăng SơnVợ:
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Thiết
Võ Thị Hanh

Con: Đặng Đăng Nhạc ; Đặng Đăng Ngạng ; Đặng Lâm ;
Đặng Thị Nhựt Chồng: Nguyễn Văn Thành
Đặng Đăng Thái
Con: Đặng Thị Liên ;
Đặng Thị Nguyệt
Đời Thứ 3
Đặng Thị Liên
Con: Đặng Thị Liêm ; Mẹ ông Rau ; Mẹ ông Sạn ; Đặng Văn Luận ; Đặng Thị Hạ ; Đặng Thị Đẳng ; Đặng Thị Tháng ;
Đặng Đăng NhoVợ:
Nguyễn thị Thủ

Con: Đặng Đăng Cung ; Vô Danh ;
Đặng Ngọc ChâuVợ:
Lê Thị Nhành

Con: Không rõ tên(Vô danh) ; Đặng Thị Dường ; Đặng Ngọc Toản ; Đặng Thị Thiệp ; Đặng Thị Thưởng(mẹ cô năm Trịn) ;
Đặng Thị Phi Chồng: Trịnh Đăng Đệ
Đặng Thị Thời
Đặng Thị Hiệp Chồng: Tài An Chánh
Đặng Đăng DụngVợ:
Nguyễn Thị Nhu

Con: Đặng Tấn ; Đặng Thị Quợt ; Đặng Thị Thiều ; Đặng Dư ;
Đặng Thị Bất Chồng: Phan Tư
Đặng Thị Diệt Chồng: Nguyễn Diêu
Đặng Đăng Hồ
Đặng Đăng Yết
Đặng Đăng NhạcVợ:
Lý Thị Diễn

Con: Đặng Phê ; Đặng Cao ; Đặng Hướng ; Đặng Thị Bường ; Đặng Thị Bền ; Đặng Thị Đỗ ;
Đặng Đăng NgạngVợ:
Đỗ Thị Thủ

Con: Đặng Tòng ; Đặng Thị Ấn ; Đặng Thị Chấn ; Đặng Thị Thấn ; Đặng Thị Mỡ ; Đặng Thị Sa ; Đặng Thị Tôm ;
Đặng LâmVợ:
Nguyễn Thị Diên
Trần Thị Lượm
Nguyễn Thị Hiệp

Con: Đặng Cừu ; Đặng Thị Lạc ; Đặng Kinh ; Đặng Văn Xoi ; Đặng Thị Sẻ ; Đặng Tú ; Đặng Trân ; Đặng Thị Bơi ;
Đời Thứ 4
Đặng Đăng CungVợ:
Phan Thị Hành

Con: Đặng Thị Bích ; Đặng Diệp ; Đặng Kim Thinh ; Đặng N Quang ; Đặng Cư ;
Không rõ tên(Vô danh)
Đặng Thị Dường Chồng: Huỳnh Thức
Đặng Ngọc ToảnVợ:
Nguyễn Thị Trước
Huỳnh Thị Giao

Con: Bác Hai ; Đặng Hoàng ; Đặng Thị Hiệu ; Đặng Lang ; Đặng Thị Diện ; Đặng Diêu ; Đặng N Quỳnh ; Đặng N Ruộng ; Đặng T.N Giao ;
Đặng Thị Thiệp Chồng: Phó Tổng Quả
Đặng Thị Thưởng(mẹ cô năm Trịn)
Đặng TấnVợ:
Nguyễn Thị Điển
Nguyễn Thị Dư

Con: Đặng Thị Nghiết ; Đặng Toai ; Đặng Liễn ; Đặng Huyển ; Đặng Thị Rổ ;
Đặng Thị Quợt Chồng: Trương Ngũ Quế
Con: Trương Thị Phổ ; Trương Ngay ; Trương Trực ;
Đặng Thị Thiều
Đặng DưVợ:
Trần Thị Thiểm

Con: Đặng Thị Thiểm ; Đặng Thị Niên ; Đặng Văn Kiệm ; Đặng Văn Trung ; Đặng Thị Hiếu ; Đặng Văn Ngãi ;
Đặng Phê
Đặng CaoVợ:
Trịnh Thị Nghiềm

Con: Đặng Thị Giám ; Đặng N Minh ; Đặng Thị Đức ; Đặng Thị Hạnh ; Đặng N Chư ; Đặng Thị Tuyết ;
Đặng HướngVợ:
Nguyễn Thị Thiện

Con: Đặng Thị Thiện ; Đặng Văn Bốn ; Đặng Thị Sen ; Đặng Thị Búp ; Đặng Văn Đồng ; Đặng Thị Nở ;
Đặng Thị Bường
Đặng Thị Bền
Đặng Thị Đỗ
Đặng TòngVợ:
Huỳnh Thị Tửu

Con: Đặng Bá ; Đặng Xuân ;
Đặng Thị Ấn
Đặng Thị Chấn
Đặng Thị Thấn
Đặng Thị Mỡ
Đặng Thị Sa
Đặng Thị Tôm
Đặng CừuVợ:
Trương Thị Xin

Con: Đặng Thị Hào ;
Đặng Thị Lạc
Đặng KinhVợ:
Đỗ Thị Trạc

Con: Đặng Thị Lành ; Đặng N Hơn ; Đặng N Giàu ; Đặng Phi Long ; Đặng N Nương ; Đặng N Phương ; Đặng Thị Thừa ; Đặng Thị Hương ;
Đặng Văn Xoi
Đặng Thị Sẻ Chồng: Hồ Hoà
Con: Hồ Thị Thọ ; Hồ Văn Tỷ ; Hồ Quốc Danh ; Hồ Thị Kỷ ;
Đặng TúVợ:
Nguyễn Thị Phàng

Con: Đặng Thị Hường ; Đặng C Khanh ; Đặng N Ong ;
Đặng TrânVợ:
Huỳnh Thị Cộ
Đặng Thị Bơi
Đặng Thị Liêm Chồng: Võ Văn Liện
Con: Võ Thị Xít ;
Mẹ ông Rau
Mẹ ông Sạn
Đặng Văn LuậnVợ:
Nguyễn Thị Quét

Con: Đặng Thị Hốt ;
Đặng Thị Hạ Chồng: Lê Văn Hầu
Con: Lê Thị Mày ; Lê Văn Ngói ;
Đặng Thị Đẳng Chồng: Lê Thi
Đặng Thị Tháng Chồng: Hồ V
Con: Hồ Văn Sanh ;
Đời Thứ 5
Vô Danh
Đặng Thị Bích
Đặng Diệp
Con: Đặng Thị Nghiệp ; Đặng Thị Nghề ; Đặng Long ; Đặng Lân ; Đặng T K Hương ; Đặng T K Cúc ; Đặng K Quy ;
Đặng Kim Thinh
Con: Đặng Thị Diễn ; Đặng Thị Miễn ;
Đặng N QuangVợ:
Phan Thị Cảo

Con: Đặng Lưu ; Đặng N Khánh ; Đặng N Hạo ;
Đặng CưVợ:
Phạm Thị Mười

Con: Đặng Thành Danh ; Đặng Thị Điểm ; Đặng Thị Đáng ; Đặng Thị Phán ;
Bác Hai
Đặng HoàngVợ:
Đoàn Thị Trang
Huỳnh Thị Lâm

Con: Đặng Thị Khâm ; Đặng N Cẩn ; Đặng N Anh ; Đặng Thị Nga ; Đặng N Cảnh ; Đặng N Du ; Đặng N Ái ; Đặng N Cừ ; Đặng N Đương ; Đặng Thị Liên ;
Đặng Thị Hiệu
Đặng LangVợ:
Huỳnh Thị Niển

Con: Đặng Thị Mai ; Đặng Thành Danh ; Đặng Thị Lợi ; Đặng Thị Nhân ;
Đặng Thị Diện
Đặng DiêuVợ:
Phạm Thị Tuận
Võ Thị Tư

Con: Đặng Thị Ngọc ; Đặng Chương ; Đặng Thị Thất ; Đặng N Trác ;
Đặng N QuỳnhVợ:
Trịnh Thị Thám

Con: Đặng Thị Phượng ; Đặng T T Tùng ; Đặng N Tiệm ; Đặng Thị Liên ; Đặng Văn Chín ; Đặng Văn Vinh ; Đặng T N Hà ; Đặng Thị Linh ;
Đặng N Ruộng
Đặng T.N Giao Chồng: Trần Thắng
Con: Trần Tăng Nhẫn ; Trần Thị Đồng ; Trần Tăng Huệ ; Trần Tăng Mạng ; Trần Tăng Hoà ;
Đặng Thị Nghiết Chồng: Văn Sách
Đặng ToaiVợ:
Nguyễn Thị Xuôi
Lý Thị Bỉnh

Con: Đặng Kỉnh ; Đặng Phùng ; Đặng Bình ; Đặng Thị Minh ; Đặng Thị Trình ; Đặng Văn Nghiêm ; Đặng Văn Thập ;
Đặng LiễnVợ:
Trần Thị Đào

Con: Đặng Thị Non ; Đặng Thị Nam ; Đặng Văn Ngọc ; Đặng Thị Chín ;
Đặng HuyểnVợ:
Lê Thị Thứ
Nguyễn Thị Mười

Con: Đặng Thị Thôm ; Đặng Thị Nho ; Đặng N Ban ; Đặng Thị Chung ;
Đặng Thị Rổ Chồng: Phạm Vị
Con: Phạm Tấn Thành ; Phạm Thị Bốn ; Phạm Văn Chương ; Phạm Thị Minh ; Phạm Văn Dương ;
Trương Thị Phổ
Trương Ngay
Trương Trực
Đặng Thị Giám Chồng: Lê Kiều
Đặng N MinhVợ:
Lê Thị Thu
Đặng Thị Đức Chồng: Nguyễn Trung
Đặng Thị Hạnh Chồng: Lê Văn Lai
Đặng N ChưVợ:
Nguyễn Thị Liễu
Đặng Thị Tuyết Chồng: Đặng T Mai
Đặng Thị Thiện Chồng: Võ Xuân Am
Đặng Văn BốnVợ:
Trịnh Thị Lệ
Đặng Thị Sen
Đặng Thị Búp Chồng: Phạm Minh Thiên
Đặng Văn ĐồngVợ:
Võ Thị Chín
Đặng Thị Nở Chồng: Trịnh Hoái
Đặng BáVợ:
Phan Thị Trừ

Con: Đặng N Cưởng ; Đặng B Sinh ; Đặng Thị Sóc ; Đặng Thị Liên ; Đặng Thị Mai ; Đặng Thị Đồng ; Đặng Thị Thãi ;
Đặng XuânVợ:
Nguyễn Thị Sum

Con: Đặng Bình Sanh ; Đặng Bình Khai ; Đặng Bình Tân ; Đặng T Manh ; Đặng Thị Trang ; Đặng Thị Chanh ; Đặng Thị Tiến ; Đặng T Sy ;
Đặng Thị Hào Chồng: Trịnh Phùng
Đặng Thị Lành Chồng: Huỳnh Văn Thiết
Đặng N HơnVợ:
Phan Thị Lễ
Đặng N GiàuVợ:
Võ Thị Hậu
Đặng Phi LongVợ:
Võ Thị Thi
Đặng N NươngVợ:
Võ Thị Ánh Tuyết
Đặng N PhươngVợ:
Hà Thị Cần
Đặng Thị Thừa Chồng: Lê Văn Định
Đặng Thị Hương Chồng: Nguyễn Công Thành
Hồ Thị Thọ
Hồ Văn Tỷ
Hồ Quốc Danh
Hồ Thị Kỷ
Đặng Thị Thiểm
Đặng Thị Niên
Đặng Văn KiệmVợ:
Nguyễn Thị Bình
Đặng Văn TrungVợ:
Võ Thị Nhựt
Đặng Thị Hiếu Chồng: Phan Văn Phi
Đặng Văn NgãiVợ:
Nguyễn Thị Hiếu
Phan Thị Lan
Đặng Thị Hường Chồng: Đoàn Ngọc Diệp
Đặng C KhanhVợ:
Huỳnh Thị Miệt
Đặng N Ong
Võ Thị Xít Chồng: Phạm Nhưng
Con: Phạm Thị Xít ; Phạm Xê ; Phạm Thị Bé ;
Đặng Thị Hốt Chồng: Hồ Đức Canh
Con: Hồ Trung ; Hồ Thị Xuân ; Hồ Kỳ Tư ; Hồ Thị Lưu ; Hồ Thị Bửu ; Hồ Thị Tựu ;
Lê Thị Mày Chồng: Huỳnh Phú
Con: Huỳnh Thị Hoa ; Huỳnh Thị Lan ; Huỳnh Thị Sen ;
Lê Văn Ngói
Con: Lê Thị Ngói ; Lê Thị Lợp ; Lê Thị Phết ; Lê Thị Chanh Sương ;
Hồ Văn SanhVợ:
Trần Thị Kháng

Con: Hồ Tôn Hiến ; Hồ Đức Lông ; Hồ Văn Có ;
Đời Thứ 6
Lê Thị Ngói
Lê Thị Lợp
Lê Thị Phết Chồng: Trịnh Nhung
Lê Thị Chanh Sương
Hồ Tôn HiếnVợ:
Võ Thị Khanh
Hồ Đức LôngVợ:
Lâm Thị Hạt
Hồ Văn CóVợ:
Trần Thị Em
Đặng Thị Diễn
Đặng Thị Miễn Chồng: Nguyễn Đạo
Đặng LưuVợ:
Ngô Thị Nhân

Con: Đặng N Bình ; Đặng N Quân ; Đặng Thị Trân ; Đặng Văn Phiên ; Đặng N Liến ; Đặng T H Thanh ; Đặng N Dương ; Đặng Thị Hương ; Đặng N Thụ ; Đặng Thị Mỹ Hoa ;
Đặng N KhánhVợ:
Phạm Thị Thu

Con: Đặng N Lê ; Đặng Thị Nghĩa ; Đặng N Nhơn ; Đặng N Tín ; Đặng N Hoa ; Đặng N Sương ;
Đặng N HạoVợ:
Man Thị Thu

Con: Đặng N Phương ; Đặng N Phi ; Đặng T N Phượng ; Đặng T N Phụng ; Đặng N Phú ;
Đặng Thành DanhVợ:
Bùi Thị Nhung

Con: Đặng Thành Công ; Đặng Thành Hiệu ; Đặng T K Lan ; Đặng Thành Hưng ; Đặng Thành Thuỷ ;
Đặng Thị Điểm Chồng: Cao Phi
Đặng Thị Đáng Chồng: Nguyễn Mốc
Đặng Thị Phán Chồng: Nguyễn Văn Mười
Đặng Thị Khâm Chồng: Võ Liệu
Con: Võ Thị Tứ ; Võ Văn Hải ; Võ Thị Cúc ;
Đặng N CẩnVợ:
Nguyễn Thị Chim
Nguyễn Thị Mười

Con: Đặng N Côn ; Đặng N Tuấn ; Đặng T K Oanh ; Đặng N Hồ ; Đặng N Trác ; Đặng Thị M Phượng ; Đặng N Phát ; Đặng N Thông ;
Đặng N AnhVợ:
Nguyễn Thị Thử

Con: Đặng Thị K Dung ; Đặng N Cưởng ; Đặng Thị Hồng Ngọc ; Đặng N Chinh ; Đặng Thị Ánh Tuyết ; Đặng Thị Thu Sương ; Đặng Thị Tường Vi ;
Đặng Thị Nga Chồng: Trần Đình Tân
Con: Trần Văn Thành ; Trần Thị Tâm ; Trần Văn Thái ; Trần Văn Thiên ; Trần Văn Thanh ; Trần Thị Thảo ; Trần Văn Thy ;
Đặng N CảnhVợ:
Nguyễn T N Vân
Nguyễn Thị Cửu

Con: Đặng T X Phong ; Đặng T Đông Hàn ; Đặng N Tiên ; Đặng Thị Đông Đào ; Đặng N Lý ; Đặng N Long ; Đặng N Hồ ; Đặng N Vũ ;
Đặng N DuVợ:
Nguyễn Thị Tũng

Con: Đặng Thị Tam ; Đặng Thị Thanh Thuý ; Đặng Thị Thanh My ; Đặng N Vinh ; Đặng Thành Nam ; Đặng Thành Đô ; Đặng Thị Thành Duyên ;
Đặng N ÁiVợ:
Trịnh Thị Nguyệt

Con: Đặng Ngoc Y ; Đặng Thị Ý ; Đặng Thị Chí ; Đặng N Ẩn ; Đặng N Phiên ; Đặng Thị Phương ; Đặng Thị Phượng ;
Đặng N CừVợ:
Nguyễn Thị Mục

Con: Đặng N Có ; Đặng Thị Vân ; Đặng N Thái ; Đặng T K Cương ; Đặng N Khanh ; Đặng N Thắng ;
Đặng N ĐươngVợ:
Lê Thị Mưa

Con: Đặng N Cang ; Đặng N Kim ; Đặng T K Tuyến ; Đặng T K Uyên ;
Đặng Thị Liên Chồng: Phan Đình Tam; Mai Văn Thanh
Con: Phan Đình Huy ; Phan Đình Nhất ; Mai Thị Sương ;
Đặng Thị Mai Chồng: Nguyễn Minh Cảnh; Bùi Minh Lương
Con: Nguyễn Minh Triết ; Nguyễn Minh Châu ; Bùi Minh Truyền ;
Đặng Thành DanhVợ:
Nguyễn Thị Dân

Con: Đặng Thị Tiến ; Đặng Văn Bình ; Đặng Văn Sỹ ; Đặng Văn Quang ; Đặng Thị Cúc ; Đặng Văn Hiếu ; Đặng Thị Rơi ;
Đặng Thị Lợi Chồng: Đặng Thi Nghĩa
Đặng Thị Nhân
Đặng Thị Ngọc Chồng: Võ Đình Trung
Con: Võ Thị Phiên ; Võ Thị Quý Trinh ;
Đặng ChươngVợ:
Trương Thị Hiền

Con: Đặng N Huy ; Đặng Thị Ẩn ; Đặng N Chuẩn ; Đặng Thị Ánh ; Đặng Cao Trí ; Đặng Thị Kiều ;
Đặng Thị Thất
Con: Đặng Thị Hồng Ân ; Trần Đặng Quốc Sủng ; Trần Đặng Thị Thuỷ ; Trần Đặng Quốc Tiến ; Đặng Thị Thanh Tâm ;
Đặng N TrácVợ:
Trương Thị Lệ

Con: Đặng N Thưởng ; Đặng Thị Trưng ; Đặng Thị Thu ; Đặng Ngọc Tín ;
Đặng Thị Phượng Chồng: Nguyễn Văn Phục
Con: Nguyễn Thị Mỹ Lệ ; Nguyễn Thị Hồng Diễm ; Nguyễn Quang Khiêm ;
Đặng T T Tùng Chồng: Cao Văn Phổ
Con: Cao Văn Sơn ; Cao Thị Sang ; Cao Thị Thu Hà ; Cao Thị Thu Thuỷ ; Cao Văn Toàn ;
Đặng N TiệmVợ:
Nguyễn Thị Chiến

Con: Đặng N Biên ; Đặng Thị Anh Thư ; Đặng Thị Tường Vi ; Đặng Thị Hồng Nghi ; Đặng Văn Nhân ;
Đặng Thị Liên Chồng: Nguyễn Văn Đức
Con: Đặng Đình Phương ; Nguyễn Thị Lan Chi ; Nguyễn Thị Trúc Ly ;
Đặng Văn ChínVợ:
Cáp Thị Trung

Con: Đặng Thị Khánh Như ; Đặng Vũ Bão ; Đặng Bình An ;
Đặng Văn VinhVợ:
Huỳnh Thị Thanh Hiến

Con: Đặng Thị Hằng My ; Đặng Nhựt Thi ; Đặng Thị Diệp Phụng ; Đặng Tiếu Hạo ;
Đặng T N Hà Chồng: Lê Văn Thanh
Con: Lê Thị Thu Ba ; Lê Thị Ru Đa ; Lê Hữu Trí ;
Đặng Thị Linh Chồng: Đinh Văn Quang
Con: Đinh Xuân Huy ; Đinh Xuân Tường ;
Trần Tăng NhẫnVợ:
Văn Thị Công Tử
Trần Thị Đồng
Trần Tăng Huệ
Trần Tăng Mạng
Trần Tăng Hoà
Đặng Kỉnh
Đặng Phùng
Đặng Bình
Đặng Thị Minh
Đặng Thị Trình
Đặng Văn Nghiêm
Đặng Văn Thập
Đặng Thị Non
Đặng Thị Nam
Đặng Văn Ngọc
Đặng Thị Chín
Đặng Thị Thôm
Đặng Thị Nho
Đặng Thị Chung
Đặng N Ban
Phạm Tấn Thành
Phạm Thị Bốn
Phạm Văn Chương
Phạm Thị Minh
Phạm Văn Dương
Đặng Thị Nghiệp
Đặng Thị Nghề
Đặng LongVợ:
Lê Thị Mãi

Con: Đặng Văn Tạ ; Đặng Văn Triều ; Đặng Văn Có ; Đặng Thị Cháu ; Đặng Thị Chiến ; Đặng Trường Chinh ;
Đặng LânVợ:
Nguyễn Thị Bộ

Con: Đặng Văn Hổ ; Đặng Văn Mạnh ; Đặng Thị Sáu ; Đặng Văn Thanh ;
Đặng T K Hương Chồng: Nguyễn Phòng
Con: Nguyễn Quân ; Nguyễn Lính ; Nguyễn Văn Chiến ; Nguyễn Thị Năm ; Nguyễn Thị Sáu ; Nguyễn Văn Mười ;
Đặng T K Cúc Chồng: Diệp Bảo Sanh
Con: Diệp Tuấn Hào ; Diệp Thị Lệ ; Diệp Thị Thanh ; Diệp Thị Tú ; Diệp Thị Diên ;
Đặng K QuyVợ:
Nguyễn T K Anh

Con: Đặng Văn Đống ; Đặng Thị Hồng ; Đặng Văn Phấn ; Đặng K Ngân ; Đặng Văn Trương ; Đặng K Tiền ; Đặng K Phong ; Đặng K Đô ; Đặng K Phụng ;
Đặng N CưởngVợ:
Hồ Thị Huynh
Đặng B SinhVợ:
Trần Thị Đẹp
Đặng Thị Sóc
Đặng Thị Mai
Đặng Thị Đồng
Đặng Thị Thãi
Đặng Thị Liên
Đặng Bình SanhVợ:
Võ T K Cúc
Đặng Bình KhaiVợ:
Trần Thị Phương
Đặng Bình TânVợ:
Nguyễn Thị Vân
Đặng T Manh
Đặng Thị Trang
Đặng Thị Chanh
Đặng Thị Tiến
Đặng T Sy
Phạm Thị Xít Chồng: Phan Đức
Phạm XêVợ:
Trịnh Thị Chín
Phạm Thị Bé Chồng: Trịnh Thể
Hồ Trung
Hồ Thị Xuân Chồng: Phạm Qua
Hồ Kỳ Tư
Hồ Thị Lưu
Hồ Thị Bửu
Hồ Thị Tựu Chồng: Văn Minh
Huỳnh Thị Hoa
Huỳnh Thị Lan
Huỳnh Thị Sen
Đời Thứ 7
Đặng Văn Tạ
Đặng Văn TriềuVợ:
Nguyễn Thị Lan
Đặng Văn Có
Đặng Thị Cháu Chồng: Huỳnh Tâm
Đặng Thị Chiến Chồng: Đặng Trường Chinh
Đặng Trường Chinh
Đặng Văn Hổ
Đặng Văn Mạnh
Đặng Thị Sáu Chồng: Huỳnh Khai
Đặng Văn Thanh
Nguyễn Quân
Nguyễn Lính
Nguyễn Văn Chiến
Nguyễn Thị Năm
Nguyễn Thị Sáu
Nguyễn Văn Mười
Diệp Tuấn Hào
Diệp Thị Lệ
Diệp Thị Thanh
Diệp Thị Tú
Diệp Thị Diên
Đặng Văn Đống
Đặng Thị Hồng
Đặng Văn Phấn
Đặng K Ngân
Đặng Văn Trương
Đặng K Tiền
Đặng K Phong
Đặng K Đô
Đặng K Phụng
Đặng N Bình
Đặng N Quân
Đặng Thị Trân
Đặng Văn Phiên
Đặng N Liến
Đặng T H Thanh
Đặng N Dương
Đặng Thị Hương
Đặng N Thụ
Đặng Thị Mỹ Hoa
Đặng N Lê
Đặng Thị Nghĩa
Đặng N Nhơn
Đặng N Tín
Đặng N Hoa
Đặng N Sương
Đặng N Phương
Đặng N Phi
Đặng T N Phượng
Đặng T N Phụng
Đặng N Phú
Đặng Thành Công
Đặng Thành Hiệu
Đặng T K Lan
Đặng Thành Hưng
Đặng Thành Thuỷ
Võ Thị Tứ
Võ Văn Hải
Võ Thị Cúc
Đặng N Côn
Đặng N Tuấn
Đặng T K Oanh
Đặng N Hồ
Đặng N Trác
Đặng Thị M Phượng
Đặng N Phát
Đặng N Thông
Đặng Thị K Dung
Đặng N Cưởng
Đặng Thị Hồng Ngọc
Đặng N Chinh
Đặng Thị Ánh Tuyết
Đặng Thị Thu Sương
Đặng Thị Tường Vi
Trần Văn Thành
Trần Thị Tâm
Trần Văn Thái
Trần Văn Thiên
Trần Văn Thanh
Trần Thị Thảo
Trần Văn Thy
Đặng T X Phong
Đặng T Đông Hàn
Đặng N Tiên
Đặng Thị Đông Đào
Đặng N Lý
Đặng N Long
Đặng N Hồ
Đặng N Vũ
Đặng Thị Tam
Đặng Thị Thanh Thuý
Đặng Thị Thanh My
Đặng N Vinh
Đặng Thành Nam
Đặng Thành Đô
Đặng Thị Thành Duyên
Đặng Ngoc Y
Đặng Thị Ý
Đặng Thị Chí
Đặng N Ẩn
Đặng N Phiên
Đặng Thị Phương
Đặng Thị Phượng
Đặng N Có
Đặng Thị Vân
Đặng N Thái
Đặng T K Cương
Đặng N Khanh
Đặng N Thắng
Phan Đình Huy
Phan Đình Nhất
Mai Thị Sương
Nguyễn Minh Triết
Nguyễn Minh Châu
Bùi Minh Truyền
Đặng Thị Tiến
Đặng Văn Bình
Đặng Văn Sỹ
Đặng Văn Quang
Đặng Thị Cúc
Đặng Văn Hiếu
Đặng Thị Rơi
Võ Thị Phiên
Võ Thị Quý Trinh
Đặng Thị Hồng Ân
Trần Đặng Quốc Sủng
Trần Đặng Thị Thuỷ
Trần Đặng Quốc Tiến
Đặng Thị Thanh Tâm
Đặng N Thưởng
Đặng Thị Trưng
Đặng Thị Thu
Đặng Ngọc Tín
Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Nguyễn Thị Hồng Diễm
Nguyễn Quang Khiêm
Đặng N HuyVợ:
Tử T M Tâm
Đặng Thị Ẩn Chồng: Trương Quang Điều
Đặng N ChuẩnVợ:
Lê Thị Liên
Đặng Thị Ánh Chồng: Nguyễn Đình Huệ
Đặng Cao TríVợ:
Tử Thị Vân
Đặng Thị Kiều
Cao Văn Sơn
Cao Thị Sang
Cao Thị Thu Hà
Cao Thị Thu Thuỷ
Cao Văn Toàn
Đặng N Biên
Đặng Thị Anh Thư
Đặng Thị Tường Vi
Đặng Thị Hồng Nghi
Đặng Văn Nhân
Đặng Đình Phương
Nguyễn Thị Lan Chi
Nguyễn Thị Trúc Ly
Đặng Thị Khánh Như
Đặng Vũ Bão
Đặng Bình An
Đặng Thị Hằng My
Đặng Nhựt Thi
Đặng Thị Diệp Phụng
Đặng Tiếu Hạo
Lê Thị Thu Ba
Lê Thị Ru Đa
Lê Hữu Trí
Đinh Xuân Huy
Đinh Xuân Tường
Đặng N Cang
Đặng N Kim
Đặng T K Tuyến
Đặng T K Uyên


Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/content/88/13968188/html/hodangbinhnghi.com/index.php on line 289